ثبت نام

دو بار ثبت نام نکنید!

کافی است یک بار در اپلیکیشن گاج و یا در سایت جدید آزمون ثبت نام کرده تا به اطلاعات هر دو دسترسی داشته باشید.

قوانین و مقررات