همه کتاب های پیشنهاد ویژه پایه هشتم

50٪

ماتیلدا
ماتیلدا

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,500 تومان

50٪

غول بزرگ مهربون
غول بزرگ مهربون

قیمت: 17,000 تومان

قیمت با تخفیف: 8,500 تومان

50٪

دنی قهرمان جهان
دنی قهرمان جهان

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,500 تومان

50٪

زرافه و پلیکان و من
زرافه و پلیکان و من

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

70٪

انگلیسی هشتم
انگلیسی هشتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

70٪

ریاضی هشتم
ریاضی هشتم

قیمت: 16,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,800 تومان

50٪

مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هشتم iQ
مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان هشتم iQ

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

70٪

مطالعات اجتماعی هشتم
مطالعات اجتماعی هشتم

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

70٪

عربی هشتم
عربی هشتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,600 تومان

70٪

علوم هشتم
علوم هشتم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

دفتر ریاضی هشتم
دفتر ریاضی هشتم

قیمت: 10,000 تومان

قیمت با تخفیف: 5,000 تومان

50٪

سیر تا پیاز ریاضی هشتم
سیر تا پیاز ریاضی هشتم

قیمت: 45,000 تومان

قیمت با تخفیف: 22,500 تومان

50٪

پرسمان علوم هشتم
پرسمان علوم هشتم

قیمت: 23,000 تومان

قیمت با تخفیف: 11,500 تومان

50٪

ماژیک + تقویم روزانه
ماژیک + تقویم روزانه

قیمت: 3,000 تومان

قیمت با تخفیف: 1,500 تومان

70٪

فارسی هشتم
فارسی هشتم

قیمت: 13,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,900 تومان

70٪

امتحان یار دروس هشتم
امتحان یار دروس هشتم

قیمت: 20,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

پرسمان عربی هشتم
پرسمان عربی هشتم

قیمت: 19,000 تومان

قیمت با تخفیف: 9,500 تومان

50٪

گام به گام دروس هشتم کلاغ سپید (شاه کلید8)
گام به گام دروس هشتم کلاغ سپید (شاه کلید8)

قیمت: 29,000 تومان

قیمت با تخفیف: 14,500 تومان

50٪

عربی هشتم
عربی هشتم

قیمت: 9,000 تومان

قیمت با تخفیف: 4,500 تومان

50٪

ریاضی هشتم
ریاضی هشتم

قیمت: 14,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,000 تومان

50٪

علوم هشتم
علوم هشتم

قیمت: 12,000 تومان

قیمت با تخفیف: 6,000 تومان

50٪

تقویم رومیزی 1396 آی لاو گاج
تقویم رومیزی 1396 آی لاو گاج

قیمت: 15,000 تومان

قیمت با تخفیف: 7,500 تومان

50٪

پرسمان EQ جامع هشتم
پرسمان EQ جامع هشتم

قیمت: 49,000 تومان

قیمت با تخفیف: 24,500 تومان

50٪

کتاب کار فنون محاسبات سریع ریاضی
کتاب کار فنون محاسبات سریع ریاضی

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان

50٪

آموزش فنون محاسبات سریع ریاضی
آموزش فنون محاسبات سریع ریاضی

قیمت: 7,000 تومان

قیمت با تخفیف: 3,500 تومان