نقش رهبری معلم در ساختار آموزش

5 (1 رای)

مولف:

شارلوت‌دنیلسون

شناسه:

9789641582809
 خرید از گاج مارکت
نقش رهبری معلم در ساختار آموزش

# ویژگی های کتاب: کتاب حاضر برای دو دسته از افراد طراحی شده : - معلمانی که می خواهند نقشی فراتر از تدریس و متنوع تر از کار روزانه ایفا نمایند و در عین حال به توسعه حرفه ای فعالیت های خود و پیشبرد اهداف آموزشی مدرسه خود کمک نمایند. - مدیرانی که می خواهند تغییری سازنده به ساختار مدرسه خود دهند و برای این منظور از معلمان خلاق یا معلمانی که می توانند با حمایت مدیران برنامه هایی جدید و مبتکرانه ارائه دهند ، استفاده کنند. - ویژه مدیران مدارس و معلمان - چاپ 1390 - تعداد صفحات:112


نظر خود را وارد کنید