گردباد خشمگین

0 (0 رای)

مولف:

امید پناهی آذر

شناسه:

9786003592667
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
گردباد خشمگین

مردم قوم عاد خدای یگانه را فراموش کرده بودند و بت می پرستیدند؛ به ضعیفان ستم می کردند و آن ها را به بردگی می گرفتند؛ بت می ساختند و مردم بیچاره را به پرستیدن آن ها مجبور می کردند. هود مرد مهربانی بود که به ضعیفان و فقیران محبت می کرد. خداوند او را پیامبر خود قرار داد. هود مردم را یاد قوم نوح انداخت و عذابی که خداوند بر آن ها وارد کرد و از مردم عاد خواست دست از بت پرستی بکشند. این که مردم عاد سخنان او را پذیرفتند و یکتاپرست شدند یا نپذیرفتند و دچار عذابی دردناک شدند را باید در این کتاب بخوانید. #ویژگی های کتاب: - زبان ساده، روان و دقیق روایت - لحاظ اسلوب جذاب قصه نویسی با توجه به محتوای بی بدیل آموزه های قرآنی - تصویرگری منحصر به فرد و بدیع - ذکر دقیق منابع روایت ها با توجه به آیات قرآن کریم - درج ترجمه های دقیق و روان آیات قرآن کریم - چاپ: 1395 - تعداد صفحات: 16


نظر خود را وارد کنید