خانم و آقای توییت

4 (1 رای)

مولف:

رولد دال

شناسه:

9786003593237
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
خانم و آقای توییت

# ویژگی های کتاب: - از سری کتاب های رولد دال (برترین داستان گوی دنیا) که ترجمه ی آن را سرکار خانم الناز موسوی میر کلایی انجام داده اند و تصویرگر آن هم کوئنتین بلیک بوده است. - یک کندوی جادویی برای بچه های 6 تا 13 سال (البته کتاب های رولد دال سن و سال نمی شناسد! این اثر برای همه ذائقه ها توصیه می شود!) - برنده ی جایزه ی تصویرگری هانس کریستین آندرسن - این هپل ها توی بدجنسی و کثیفی رودست ندارند. جان به جانشان کنی، دوز و کلک ردیف می کنند و کرکرشان گوش فلک را کر می کند. خانم و آقای توییت حتی از هم دل خوشی ندارند و پاک روی اعصاب هم رژه می روند. زندگی هپل ها چنگی به دل نمی زند و مرتب آسمان ریسمان می بافند و به در و دیوار می زنند تا به ریش خودشان یا مفلوک دیگری بخندند. گفتم مفلوک، یاد آقا میمونه و خانواده اش افتادم. هپل ها، این طفلی ها را توی قفس روی درخت خشکی چپانده اند و به یاد ایام قدیم، سیرک میمون های سروته راه انداخته اند. هپل ها شاخه های درخت را هم چسب مالی می کنند، کلک پرنده ها را می کنند و بساط سوفله شان را ردیف می کنند. سروکله ی رلی پلی که پیدا می شود، میمون به سرش می زند گوشمالی حسابی به هپل ها بدهد... عسل های گلم، نقشه ی استاد شنگول، آقا میمونه را می گویم به کجا می رسد؟! خودتان بخوانید. - چاپ 1395 - تعداد صفحات: 96


نظر خود را وارد کنید