کار ریاضی اول دبستان (دنیای ریاضی)

0 (0 رای)

مولف:

سارا زمانیان

شناسه:

9786009575381
 خرید از گاج مارکت
کار ریاضی اول دبستان (دنیای ریاضی)

# ویژگی های کتاب: - تمرین های متنوع و هدفمند براساس کتاب درسی به همراه ارزشیابی کمی و کیفی مستمر - سطح دشواری تمرین های هر فصل براساس استاندارد آموزشی از آسان به دشوار چیدمان شده است. - دارای ارزشیابی نوبت اول و نوبت دوم به منظور جمع بندی مطالب - چاپ 1394 - تعداد صفحات: 188


نظر خود را وارد کنید