بیگ نیت (آخر حمله)

0 (0 رای)

مولف:

لینکلن پیرس

شناسه:

978600359463
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
بیگ نیت (آخر حمله)

#ویژگی های کتاب: - از سری کتاب های داستانی بیگ نیت که توسط واحد کودک و نوجوان انتشارات بین المللی گاج (زنبور) منتشر شده است و مترجم آن جناب آقای ابوذر مومنی زاده است. - فصل مسابقات فیس بال مدرسه است. بیگ نیت پایش را توی یک کفش کرده تیمش را قهرمان کند. این گل پسر کوتاه بیا هم نیست. او با رندی، بچه زور گوی مدرسه، کل کل دارد و می خواهد مچش را بخواباند. مجسمه بیگ نیت خوراک سر در تالار افتخارات المپیک است. از شما چه پنهان جاده ی موفقیت پر دست انداز است، بن فرانکلین هم وسط معرکه سبز می شود و جیرجیرهای جینا هم نیت را به مرز وضعیت اورژانسی در منطقه ی آتشفشانی می برد. نیت باید گلی به سر این اوضاع شلم شوربا بزند... - چاپ 1396 - تعداد صفحات: 224


نظر خود را وارد کنید