بیگ نیت (مخ بدبیاری)

0 (0 رای)

مولف:

لینکلن پیرس

شناسه:

978600359416
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
بیگ نیت (مخ بدبیاری)

#ویژگی های کتاب: - از سری کتاب های داستانی بیگ نیت که توسط واحد کودک و نوجوان انتشارات بین المللی گاج (زنبور) منتشر شده است و مترجم آن جناب آقای ابوذر مومنی زاده است. - نیت می خواهد بچه معروف و یکه تاز مدرسه شود و رکورد تازه ای را در مدرسه ثبت کند. او به در و دیوار آویزان می شود شاید... اما دردسر پشت دردسر سراغش می آید. برگه های جریمه نیت را نقره داغ می کند، ولی نیت می خواهد به هر کلکی شده طلای شانس را از معدن بد بیاری استخراج کند... عاقبت کار مخ بد بیاری به کجا می کشد؟ شاید این بار شانس در خانه ی نیت را بزند. آسیاب به نوبت ... شاید! - چاپ 1395 - تعداد صفحات: 224


نظر خود را وارد کنید