جعبه سیاه روانشناسی

3 (2 رای)

مولف:

نوشین عظیمی

شناسه:

0100042545597
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
جعبه سیاه روانشناسی

#ویژگی های محصول: - درس روانشناسی از مهمترین و در عین حال امتیاز آورترین مباحث کنکور است. اهمیت پاسخگویی به سوالات این درس برای پذیرفته شدن در رشته هایی مانند روانشناسی، راهنمایی و مشاوره، علوم سیاسی و باستان شناسی بسیار بیشتر است. در جعبه سیاه، مباحث مربوط به این درس در غالب سوالات کنکور مطرح شده و به تفسیر پاسخهای غلط و جواب درست پرداخته می شود. در این 6 حلقه لوح فشرده تلاش شده تا ریزترین نکات نیز از قلم نیفتد. با جمع بندی به روش جعبه سیاه خیال شما از بابت اشراف به مطالب این درس راحت خواهد بود. - سال انتشار 1396


نظر خود را وارد کنید