مجموعه ی شاهکارهای ادبیات کلاسیک

0 (0 رای)

مولف:

انتشارات بین المللی گاج

شناسه:

 خرید از گاج مارکت
مجموعه ی شاهکارهای ادبیات کلاسیک

#ویژگی های کتاب: - مشهورترین آثار کلاسیک دنیا را هنوز نخوانده اید؟ همیشه ته دلتان می خواسته کلبه ی عمو تام یا رابینسون کروزوئه را بخوانید اما هیچ وقت فرصتش نشده؟ ما شاه کارهای کلاسیک دنیا را یک جا برایتان آورده ایم. نگران نباشید؛ متن ها را کوتاه کردیم تا بتوانید هر کدام را سریع بخوانید و بروید سراغ داستان بعدی. از مجموعه ی شاهکارهای کلاسیک به جز کلبه ی عموتام و رابینسون کروزوئه، آرزوهای بزرگ، الیور توییست، سرود کریسمس، دکتر جکیل و آقای هاید، بینوایان، کنت مونت کریستو، تام سایر، جزیره گنج را هم بخوانید و لذت ببرید. - چاپ 1396


نظر خود را وارد کنید