زیست جامع میکروطبقه بندی

4 (15 رای)

مولف:

امید شیخ حسنی

شناسه:

9786003595439
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
زیست جامع میکروطبقه بندی

#ویژگی های کتاب:# - بیش از 5000 پرسش چهار گزینه ای از کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور، آزمایشی سنجش و تالیفی - ارائه ی سؤالات تالیفی در قالب های گوناگون، مشابه باکنکورهای سال های اخیر مانند: سؤالات شمارشی، همانندو برخلاف،درست و نادرست و... - استفاده از قیدهای کتاب های درسی مانند«همه، بسیاری، اغلب، برخی و بعضی »درطراحی سؤالات تالیفی - ارائه ی نکات شکل ها و مواردی مانند: تفکرنقادانه، فعالبت ها و خودآزمایی ها - میکروطبقه بندی سؤالات براساس تیترهای کتاب درسی - طبقه بندی منحصر به فرد سؤالات ترکیبی در قالب دو بخش«آن چه تاکنون خوانده ایم » و «آن چه از این پس خواهیم خواند» - همراه با جدیدترین تغییرات کتاب های درسی - همراه با سوالات کنکور داخل و خارج کشور 96 - چاپ1396-تعداد صفحات:864


نظر خود را وارد کنید