سیرتاپیاز ریاضی یازدهم تجربی

4/3 (54 رای)

مولف:

علی اکبر طالبی

شناسه:

9786003595880
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیرتاپیاز ریاضی یازدهم تجربی

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 27 قسمت - ارائه نکات STP ویژه دانش آموزان برتر - ارائه 448 مثال و تست آموزشی با پاسخ تشریحی - ارائه 1006پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائه پرسش های چهار گزینه ای کنکور سراسری داخل و خارج کشور - مشخص نمودن تست های واجب و دشوار - ارائه 317 پرسش امتحانی چند قسمتی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 480


نظر خود را وارد کنید