سیر تا پیاز حسابان یازدهم

4/6 (25 رای)

مولف:

ابوالقاسم شعبانی

شناسه:

9786003595897
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز حسابان یازدهم

#ویژگی های کتاب:# - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 21 قسمت - ارائه نکات STP ویژه دانش آموزان برتر - ارائه 459 مثال و تست آموزشی با پاسخ تشریحی - ارائه 1184 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائه پرسش های چهارگزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور - مشخص نمودن تست های واجب و دشوار - ارائه 464 پرسش امتحانی چند قسمتی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 536


نظر خود را وارد کنید