پرسمان انگلیسی یازدهم

5 (8 رای)

مولف:

یداله حیدری

شناسه:

9786003595965

سری:

پرسمان
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
پرسمان انگلیسی یازدهم

#ویژگی های کتاب: - مشترک کلیه رشته ها - تقسیم هر درس به 5 قسمت برای مطالعۀ بهتر - ارائه واژگان سطر به سطر درس با مثــال - ارائه گـرامــر کــامل درس با مثــال - ترجــمۀ متــون کتـــاب درســی - ارائه بـانک سؤالات امتـحانـی و آزمون درس - همراه با پـاسخ های کاملا تشریحی - ارائه واژگان الفبایی برای جست و جو آسان واژه - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 192


نظر خود را وارد کنید