سیر تا پیاز انگلیسی یازدهم

4/2 (29 رای)

مولف:

سعید ابراهیمی

شناسه:

9786003596221
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز انگلیسی یازدهم

#ویژگی های کتاب:# - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - تقسیم هر درس به 4 قسمت برای مطالعۀ بهتر - شرح کامل گرامر هر درس همراه با ترجمه متن های کتاب - ارائۀ واژگان سطر به سطر همراه با مثال و ترجمه - ارائۀ واژگان الفبایی برای جست و جوی آسان واژه - ارائۀ 769 تست طبقه بندی شده با پاسخ - ارائۀ 2 آزمون تستی استاندارد و پیشــرفته در هر درس - ارائۀ ضمیمۀ ویژۀ Cloze و Reading همراه با 24 متن آموزشی - ارائۀ 606 سوال امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ - ارائــۀ 3 آزمون درس برای جمع بندی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 272


نظر خود را وارد کنید