سیر تا پیاز هندسه یازدهم

4/9 (8 رای)

مولف:

مهندس محمد طاهر شعاعی

شناسه:

9786003596276
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز هندسه یازدهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 9 قسمت - ارائه 148 مثـال و تـست آموزشی بـا پـاسخ تشریحی - ارائه 415 پرسش چهارگزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور - مشخص نمودن تست های واجب و دشوار - ارائه 178 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 200


نظر خود را وارد کنید