سیر تا پیاز فیزیک یازدهم تجربی

4/5 (40 رای)

مولف:

امیر حسن محمد پور , هادی حمزه‌پور

شناسه:

9786003595866
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز فیزیک یازدهم تجربی

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 20 قسمت - ارائه نکات STP ویژۀ دانش آموزان برتر - ارائه 415 مثـال و تست آموزشی بـا پـاسخ تشریحی -ارائه 999 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائه پرسش های چهار گزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور - مشخص نمودن تست های واجب و دشوار - ارائه تـست های VIP ویژۀ دانش آموزان برتر - ارائه 409 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 464


نظر خود را وارد کنید