کار انگلیسی یازدهم

4/3 (3 رای)

مولف:

حسن بلند

شناسه:

9786003596337

سری:

کار
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
کار انگلیسی یازدهم

#ویژگی های کتاب: - مشترک کلیه رشته ها - ارائـۀ پرسش های طبقه بندی شده - ارائـۀ آموزش به صورت خلاصـه - ارائـۀ 2 آزمون جامع با پاسخ تشریحی - ارائـۀ لـیـست واژگان با مثال - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 96


نظر خود را وارد کنید