کار هندسه یازدهم

0 (0 رای)

مولف:

جعفر میکائیلی

شناسه:

9786003596887

سری:

کار
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
کار هندسه یازدهم

#ویژگی های کتاب: - ارائـۀجزوۀ ویژۀ معلم با مثال - ارائـۀ سؤالات طبقه بندی شده - مشابه سازی تمارین کتاب درسی - ارائـۀ پرسش های چهارگزینه ای - ارائـۀ پاسخ آخر مسائل - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 136


نظر خود را وارد کنید