سیر تا پیاز فارسی یازدهم

4/6 (44 رای)

مولف:

خدایار قربانی , دکتر سید علی مرتضوی باروق , مرتضی بوالحسنی , نعمت‌اله بوالحسنی

شناسه:

9786003596313
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز فارسی یازدهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - مشتـرک کلـیه رشته ها - بررسی خط به خط کتاب درسی همراه با معنی روان - ارائۀ دانش های ادبی و زبانی متن کتاب و پاسخ به کارگاه متن پژوهی - ارائۀ ضمیـمۀ کامل دانش های ادبی و دسـتـور - ارائۀ 1121 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائۀ تست های کنکور سراسری بـا پـاسخ - ارائۀ 1409 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1396 - تعداد صفحات: 440


نظر خود را وارد کنید