کار زیست یازدهم

5 (2 رای)

مولف:

علی اکبر ظهری

شناسه:

9786003596429

سری:

کار
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
کار زیست  یازدهم

#ویژگی های کتاب: - پرسش های «جای خالی» و «انتخاب کنید» - پرسش های «درست / نادرست» و «برقراری ارتباط» - پرسش های «مهارتی» و «تعریف کنید» و «قیدها» - پرسش های «نموداری» و «تـصـویـری» - چاپ: 1396 - تعداد صفحات: 144


نظر خود را وارد کنید

س

سینا

یکشنبه 10 دی 1396

عالی