سیر تا پیاز شیمی یازدهم

4/5 (58 رای)

مولف:

اکبر فروزانفر , محمد حسین زینالی

شناسه:

9786003597112
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز شیمی یازدهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آموزش کـامـل مفاهیم کـتاب درسـی در 19 قسمت - ارائـۀ 168 مثـال و تست آموزشی بـا پـاسخ تشریحی - ارائـۀ ایستگاه مرور درس با 615 سؤال از خط به خط کتاب درسی - ارائـۀ 1197 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائـۀ پرسش های چهارگزینه ای کنکور های سراسری داخل و خارج کشور - مشخص نـمودن تست های واجب و دشوار - ارائـۀ تست های V.I.P ویژۀ دانش آموزان برتر - ارائـۀ 206 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 592


نظر خود را وارد کنید