سیر تا پیاز شیمی یازدهم (به زودی)

4/4 (33 رای)

مولف:

اکبر فروزانفر , محمد حسین زینالی , انتشارات بین المللی گاج

شناسه:

 خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز شیمی یازدهم (به زودی)

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آموزش کـامـل مفاهیم کـتاب درسـی در 19 قسمت - ارائـۀ 245 مثـال و تست آموزشی بـا پـاسخ تشریحی - ارائـۀ 1350 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائـۀ پرسش های چهارگزینه ای کنکور های سراسری داخل و خارج کشور - مشخص نـمودن تست های واجب و دشوار - ارائـۀ تست های V.I.P ویژۀ دانش آموزان برتر - ارائـۀ 400 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی -چاپ: 1396


نظر خود را وارد کنید