قند و عسل چهارم (دو جلدی)

0 (0 رای)

مولف:

گروه مولفان

شناسه:

9786003596764
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
قند و عسل چهارم (دو جلدی)

#ویژگی های کتاب:# - در جلد اول کتاب های «قند و عسل» سوالات مفهومی و خلاق در چارچوب روش و سرفصل محتوای کتاب های درسی و براساس استانداردهای بین المللی مانند آزمون های تیمز و پرلز طراحی شده است. - شامل پرسش های چهارگزینه ای مفهومی از همه ی دروس می باشد. در عین حال از طرح سوالات متعدد مشابه با موضوعات تکراری پیشگیری شده است. سوالات مربوط به هر درس به صورت طبقه بندی شده و درس به درس ارائه شده و پایان هر درس، آزمون جامع شامل همه ی سر فصل های آن کتاب درسی مرور می شوند. - در نوشتن پاسخنامه ها تلاش شده از مطالب و فرمول های کلیشه ای پرهیز گردد و راه حل هایی خلاقانه و آموزنده بیان شود. - در جلد دوم درسنامه های کاربردی و روان، استفاده از روش های حل تمرین، آموزش چگونگی حل تمرین ، افزایش مهارت های پاسخگویی به سوالات تستی و تشریحی، توجه به مثال های خارج از کتاب در کنار مثال های کتاب درسی، توجه به مباحث پر اهمیت کتاب درسی و راهنمای استفاده از کتاب برای آمادگی جهت شرکت در آزمون های سراسری گاج، کل دروس اصلی یک پایه ی تحصیلی در یک جلد ارائه شده است - در این کتاب دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمان و قرآن - چاپ: 1396 - تعداد صفحات: 444


نظر خود را وارد کنید