سیر تا پیاز فیزیک پیش دانشگاهی 2

5 (1 رای)

مولف:

علیرضا سلیمانی

شناسه:

9786003597266
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز فیزیک پیش دانشگاهی 2

#ویژگی های کتاب:# - - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب امتحان 3- کتاب کنکور (تست) - آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 10 جلسه - ارائـه ی 217 مثال آموزشی با پاسخ تشریحی - ارائه ی 631 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائه ی پرسش های چهارگزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج با پاسخ تشریحی - چاپ: 1396 - تعداد صفحات: 188


نظر خود را وارد کنید