سیر تا پیاز آمار و احتمال یازدهم

5 (3 رای)

مولف:

سید امیر سعید حسینی , علی اکبر طالبی

شناسه:

9786003597044
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز آمار و احتمال یازدهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 14 قسمت - ارائۀ 255 مثال و تست آموزشی با پاسخ تشریحی - ارائۀ 603 پرسش چهار گزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائۀ پرسش های چهارگزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور - مشخص نمودن تست های واجب و دشوار - ارائه 234 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 272


نظر خود را وارد کنید