سیر تا پیاز جغرافیای یازدهم

4 (4 رای)

مولف:

فرهاد بهرامیان

شناسه:

9786003597129
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز جغرافیای یازدهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - ارائـۀ آموزش کامل درس و بررسی تصاویر - پاســخ به کلیۀ سؤالات کتاب درسی - ارائۀ 611 سوال امتحانی با پاسخ تشریحی - ارائۀ 580 پرسش چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی - چاپ: 1396 - تعداد صفحات: 208


نظر خود را وارد کنید