سیر تا پیاز علوم و فنون ادبی یازدهم

4/8 (5 رای)

مولف:

صمد نعمانی , مهناز عربیانی , سعید قدردان

شناسه:

9786003596436
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز علوم و فنون ادبی یازدهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - ارائـــۀ آموزش کامل درس به همــراه مثـال - پاســخ به کلیـۀ خودارزیابی ها و کارگاه تحلیل فصل - ارائــۀ 276 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائـۀ تست های کنکور سراسری با پاسخ تشریحی - ارائـۀ 611 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1396 - تعداد صفحات: 216


نظر خود را وارد کنید