سیر تا پیاز اقتصاد دهم

5 (2 رای)

مولف:

مصطفی رضایی مهر

شناسه:

9786003597143
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز اقتصاد دهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیر تا پیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد: - 1- کتاب آموزش 2- کتاب تست 3- کتاب امتحان - آمــوزش کامل کتاب درســی همــراه با مثال - پــاســــخ به کلیۀ ســؤالات کتاب درسی - ارائــۀ 434 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائــۀ پرسش های چهارگزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور - ارائــۀ 585 پرسش امتحانی تیپ بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 216


نظر خود را وارد کنید