سیر تا پیاز ریاضی و آمار یازدهم

4/3 (3 رای)

مولف:

امیر زراندوز

شناسه:

9786003597563
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز ریاضی و آمار یازدهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیر تا پیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد: - 1- کتاب آموزش 2- کتاب تست 3- کتاب امتحان - آمــوزش کـامـل مفاهـیـم کتاب درسی در 9 قسمت - ارائــۀ پـرسـش و پـاسـخ دانــش آمــوزی - ارائــۀ 84 مثــال و تست آموزشی با پاسخ تشریحی - ارائـۀ 353 پـرسـش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ستاره دار کــردن تــسـت های ضـروری و دشوار - ارائـۀ پرسش های چهارگزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور - ارائـۀ 106 پرسش امتحانی چند قسمتی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 184


نظر خود را وارد کنید