سیر تا پیاز تاریخ دهم

0 (0 رای)

مولف:

مصطفی رضایی مهر

شناسه:

9786003598089
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز تاریخ دهم

#ویژگی های کتاب:# - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - ارائـۀ آمــوزش کامل درس و بررسی تصاویر - پـاســخ به کلـیۀ سؤالات کتاب درسی - ارائـۀ 848 سؤال امتحانی بـا پـاسخ تـشـریحی - ارائـۀ 427 پرسش چهارگزینه ای بـا پـاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 224


نظر خود را وارد کنید