چهل قدم هندسه دهم

0 (0 رای)

مولف:

محمد صحت کار

شناسه:

9786009793389
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
چهل قدم هندسه دهم

# ویژگی های کتاب: - مؤلفان کتاب های 40 قدم براساس چهارچوب های تعریف شده و با الگو قرار دادن کتاب های درسی جدید، هر کتاب را در قالب چهل بخش آموزشی شامل درس نامه های کامل و مفهومی، مثال های تشریحی در متن درس نامه و مثال های چهارگزینه ای در پایان هر قدم، به طور کامل و حرفه ای طبقه بندی کرده و مطالب درسی کتاب های دوره ی دوم دبیرستان را به شیوایی و با ضرب آهنگی مطلوب آموزش داده اند و در پایان هر قدم با طراحی تمرین های چهارگزینه ای، امکان تکرار و مرور نکات آموزشی را برای دانش آموزان فراهم کرده اند. همچنین در پایان هر چند قدم، مجموعه ای از تست های تالیفی و تست های کنکورهای سراسری با مفاهیم درسی وابسته به هم و مکمل یکدیگر آورده شده است تا دانش آموزان کوشا با تجزیه وتحلیل این تست ها بتوانند توانایی و دانشی را که از طریق مطالعه درس نامه ها و حل مثال ها و تمرین ها به دست آورده اند، به طور جدی در محک آزمون قرار دهند. پاسخ های تشریحی تمرین های پایان هر قدم و تست های مرور و جمع بندی قدم ها به طور مفصل همراه با توضیحات کافی و با نثری روان در بخش پاسخنامه در پایان کتاب نگاشته شده است. - آموزش کامل کتاب درسی در چهل قدم آموزشی - شامل 1100 مثال و پرسش چهارگزینه ای - ارائه ی پاسخ تشریحی پرسش ها در پایان کتاب - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 408


نظر خود را وارد کنید