میکرو فیزیک پایه ریاضی کنکور

4 (3 رای)

مولف:

بهروز نادری نژاد , سعید احمدی , محمد آهنگر

شناسه:

9786003598737
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
میکرو فیزیک پایه ریاضی کنکور

#ویژگی های کتاب:# - بیش از 2500 پرسش چهارگزینه ای از کنکور های سراسری و تالیفی - همراه با پرسش های چهارگزینه ای کنکورهای سال های اخیر مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی - تحلیل تمامی مفاهیم، تمرین ها و مثال های کتاب درسی در قالب پرسش های چهارگزینه ای تالیفی - ارائه پرسش های چهارگزینه ای منتخب در هر مبحث تحت عنوان پرسش های ستاره دار - به همراه پرسش های چهارگرینه ای منتخب برای دانش آموزان مستهد تحت عنوان یک قدم تا 100 - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 368


نظر خود را وارد کنید