خط ویژه زیست پیش دانشگاهی

5 (2 رای)

مولف:

امید شیخ حسنی

شناسه:

9786003598690

سری:

خط ویژه
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
خط ویژه زیست پیش دانشگاهی

#ویژگی های کتاب: - پوشش کامل مطالب درسی در قالب درسنامه های کاربردی با حجم مناسب - ارائــۀ درسنامه های ترکیبی به صورت نــمــوداری و قابل فهم - اصالـت حفظ متن کتاب های درسی با تاکید بر همـۀ قیدها - بررسی همـۀ شکل های کتاب های درسی با تمام جزئیات به صورت تمام رنگی و استفاده از شکل های نمادین متعدد - بررسی و تحلیل همۀ نکات تست های زیست شناسی کنکورهای سراسری چند سال اخیر - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 384


نظر خود را وارد کنید