میکرو فیزیک پایه تجربی کنکور

5 (1 رای)

مولف:

محمد آهنگر

شناسه:

9786003598744
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
میکرو فیزیک پایه تجربی کنکور

#ویژگی های کتاب:# - بیش از 2200 پرسش های چهارگزینه ای از کنکورهای سراسری و تالیفی - همراه با پرسش های چهارگزینه ای کنکورهای سال های اخیر مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی - تحلیلی تمامی مفاهیم، تمرین ها و مثال های کتاب درسی در قالب پرسش های چهارگزینه ای تالیفی - ارائـۀ پرسش های چهارگزینه ای منتخب در هر مبحث تحت عنوان پرسش های ستاره دار - به همراه پرسش های چهارگزینه ای منتخب برای دانش آموزان مستعد تحت عنوان یک قدم تا 100 - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 320


نظر خود را وارد کنید