11 کتاب هشتم گاج

0 (0 رای)

مولف:

گروه مولفان

شناسه:

9786003599109
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
11 کتاب هشتم گاج

#ویژگی های کتاب:# - کتابی که پیش روی شماست دربردارنده ی دو بخش است. بخش نخست آن که عنوان دروس هشتم گاج را به خود گرفته، تمامی کتاب های درسی پایه ی هشتم را شامل شده و در هر درس به تمامی پرسش ها، تمرین ها، فعالیت ها، کار در کلاس ها و... کتاب درسی پاسخ داده شده است. دانش آموز در این کتاب دروس ریاضی، انگلیسی، فارسی، نگارش، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، آموزش قرآن، پیام های آسمان، کار و فناوری، آمادگی دفاعی، فرهنگ و هنر را مطالعه و بررسی خواهد کرد. در این بخش برای درس ریاضی نکات کاربردی در حل تمرین ها و مسئله ها ارائه شده است. همچنین در درس های علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، پیام های آسمان و آمادگی دفاعی، علاوه بر پاسخ پرسش های کتاب درسی، کل مطالب کتاب در قالب پرسش و پاسخ های تالیفی پوشش داده شده است. شایان ذکر بوده که در درس های انگلیسی و عربی، تمام متن ها و تمرین های کتاب ترجمه شده و در درس فارسی واژه های کتاب درسی به صورت سطر به سطر و تمامی ابیات و متن های کهن معنی شده است. دانش آموزان در بخش دوم کتاب که مزین به عنوان امتحان یار دروس هشتم گاج است به بررسی سه آزمون پایانی از آزمون های برگزارشده ی منتخب سال های 95 و 96 که همراه با پاسخ تشریحی بوده، برای هرکدام از دروس پایه ی هشتم (9 درس) می پردازند. دانش آموز با واکاوی این نمونه سؤالات می تواند با نوع سؤالات امتحانی آشنا شده و خود را برای آزمون پایان سال آماده نماید. - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 815


نظر خود را وارد کنید