9 کتاب ششم گاج

0 (0 رای)

مولف:

گروه مولفان

شناسه:

9786003599178
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
9 کتاب ششم گاج

#ویژگی های کتاب:# - کتابی که پیش روی شماست دربردارنده ی دو بخش است. بخش نخست آن که عنوان دروس ششم گاج را به خود گرفته، تمامی کتاب های درسی پایه ی ششم دبستان را شامل شده و در هر درس به تمامی پرسش ها، تمرین ها، فعالیت ها، کار در کلاس ها و... کتاب درسی پاسخ داده شده است. دانش آموز در این کتاب دروس ریاضی، فارسی، نگارش، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش، کار و فناوری، آموزش قرآن و هدیه های آسمان را مطالعه و بررسی خواهد کرد. در این بخش برای درس ریاضی نکات کاربردی در حل تمرین ها و مسئله ها ارائه شده است. همچنین در درس های علوم تجربی، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان علاوه بر پاسخ پرسش های کتاب درسی، کل مطالب کتاب در قالب پرسش و پاسخ های تالیفی پوشش داده شده است. شایان ذکر بوده که در درس فارسی واژه های کتاب درسی به صورت سطر به سطر و تمامی ابیات و متن های کهن معنی شده است. در بخش دوم کتاب که مزین به عنوان امتحان یار دروس ششم گاج است برای 6 درس از دروس پا یه ی ششم سه آزمون از آزمون های برگزار شده ی هماهنگ استانی به همراه پاسخ تشریحی آورده شده است. دانش آموز با واکاوی این نمونه سؤالات می تواند با نوع سؤالات امتحانی آشنا شده و خود را برای آزمون پایان سال آماده نماید. - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 536


نظر خود را وارد کنید