سیر تا پیاز حسابان دوازدهم

5 (2 رای)

مولف:

ابوالقاسم شعبانی

شناسه:

9786003599321
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز حسابان دوازدهم

#ویژگی های کتاب:# - آمــوزش کـامـل مـفاهــیــم کتــاب درسی در 26 قسمت - ارائــۀ 378 مثـال و تــســت آمــوزشی بـا پــاسـخ تشریحی - ارائــۀ خلاصه نـکات در انـتـهــای هـــر قـسـمـت - ارائــۀ 1278 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائــۀ پــرسـش هـای چهارگزینه ای کنـکورهای سـراسـری داخل و خارج از کشـور - مشـــخــص نــمــودن تــســت های واجــب و دشــوار - ارائــۀ 279 پــرسـش امتــحانــی چنـد قسـمتـی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 544


نظر خود را وارد کنید