سیر تا پیاز انگلیسی دوازدهم

0 (0 رای)

مولف:

سعید ابراهیمی

شناسه:

9786003599383
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز انگلیسی دوازدهم

#ویژگی های کتاب:# - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - تقســیم هر درس به 4 قسمت برای مطالعۀ بهتر - شرح کامل گرامر هر درس همراه با ترجمۀ متن های کتاب - ارائـۀ واژگان سطر به سطر همراه با مثال، ترجمه و هم خانواده - ارائـۀ واژگان مترادف، متضاد، موضوعی و هم نشین - ارائـۀ واژگان الفبایی برای جست و جوی آسان واژه - ارائـۀ 1395 تست طبقه بندی شده در دو سطح استاندارد و پیشرفته - ارائـۀ آزمون تستی استاندارد در هر درس - ارائـۀ ضمیمه ویژه Close و Reading همراه با 30 متن آموزشی - ارائـۀ 750 سؤال امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 392


نظر خود را وارد کنید