سیر تا پیاز هندسه دوازدهم

5 (1 رای)

مولف:

مهندس محمد طاهر شعاعی

شناسه:

9786003599338
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز هندسه دوازدهم

#ویژگی های کتاب:# - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آمـوزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 9 قسمت - ارائـۀ 236 مثال و تست آموزشی با پاسخ تشریحی - ارائـۀ 545 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائـۀ پرسش های چهارگزینه ای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور - مشخص نمودن تست های واجب و دشوار - ارائـۀ 197 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 248


نظر خود را وارد کنید