کار زیست دهم

0 (0 رای)

مولف:

علی اکبر ظهری

شناسه:

9786003596412

سری:

کار
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
کار زیست دهم

#ویژگی های کتاب:# - پرسش های «جای خالی» و «انتخاب کنید» - پرسش های «درست/نادرست» و «برقراری ارتباط» - پرسش های «مهارتی» و «تعریف کنید» و «قیدها» - پرسش های «نموداری» و «تصویری» - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 112


نظر خود را وارد کنید