روزنگار اول تا ششم دبستان

0 (0 رای)

مولف:

انتشارات بین المللی گاج

شناسه:

2000642043944
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
روزنگار اول تا ششم دبستان

#ویژگی های کتاب:# - هدف از طراحی دفترچه رابط (روزنگار)، تعامل هرچه بیش تر والدین و مربیان در اجرای هرچه بهتر امور آموزشی و تربیتی مربوط به دانش آموزان است. روزنگار ویژه ی مقطع دبستان (اول تا ششم) موضوعاتی همچون برگه ی ویژه ی درج مشخصات فردی صاحب دفتر، برنامه طرح کار روزانه، ارتباط روزانه والدین و مربیان، انجام امور بهداشتی توسط دانش آموز، محل درج ساعت خواب، جدول زمان بندی جلسات با اولیا، جدول ویژه ی ثبت تکالیف روزانه همراه با محل درج تایم انجام کار، چندین برگ فرم رضایت نامه، چندین برگ فرم دعوت نامه و کارت های امتیاز در درجات مختلف را دربرمی گیرد. فرم صحافی این اثر به صورت سیمی بوده که به استفاده هر چه آسان تر دانش آموز از دفتر کمک شایانی می کند - ایجاد ارتباط مستمر بین اولیا ی دانش آموز و اولیای مدرسه - بالا بردن کیفیت آموزشی و پرورشی دانش آموز با همکاری خانه و مدرسه - اطلاع اولیا از تکالیف مربوط به منزل و نظارت بر انجام آن - موجه کردن به موقع غیبت دانش آموز از طریق گواهی - حضور به موقع دانش آموز در مدرسه و کلاس درس - رعایت نظم و ادب، صداقت و درستکاری از سوی دانش آموز - پی بردن دانش آموز به مفهوم مدیریت زمان به وسیله ی ثبت زمان انجام تکلیف - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 192


نظر خود را وارد کنید