سیر تا پیاز عربی دوازدهم

5 (1 رای)

مولف:

اسرافیل قربان پور

شناسه:

9786220300052
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز عربی دوازدهم

#ویژگی های کتاب:# - ترجمه کلمه به کلمه و روان متن درس - ارائــۀ واژگان به همراه مترادف، متضاد و جمع مکسر - پاسخ به کلیه تمارین کتاب درسی - ارائــۀ قواعد کامل درس به همراه مثال و تست - ارائــۀ 609 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ارائــۀ تست های کنکور سراسری با پاسخ تشریحی - ارائــۀ 403 پرسش امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - ویژه کنکور 98 - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 200


نظر خود را وارد کنید