سیر تا پیاز دین و زندگی دوازدهم

0 (0 رای)

مولف:

مرتضی محسنی کبیر

شناسه:

9786220300038
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز دین و زندگی دوازدهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - ارائه ی چشم انداز درس، نکات مشاوره ای و سبک مطالعه برای هر درس - ارائه ی نکات ویژه ی کنکوری در قالب اشتباه نکنیم، دقت کنیم و نکته ی راهبردی - ارائه ی ایستگاه آیه، حدیث و شعر به همراه کامل ترین پیام های کنکوری - ارائه ی رابطه ی علی و معلولی، ترین ها، مترادف ها و تست های آموزشی - ارائه ی رویکردی جدید به موضوع و حفظ آیات - ارائه ی مرور سریع و خلاصه ی درس به صورت نموداری در پایان درس - ارائه ی 1059 تست کنکور داخل و خارج از کشور و بانک تست تالیفی با پاسخ تشریحی - ارائه ی 581 پرسش امتحانی نهایی و تالیفی درس به درس - ویژه ی داوطلبان کنکور 98 رشته ی ریاضی و تجربی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 360


نظر خود را وارد کنید