سیر تا پیاز ریاضی و آمار دوازدهم

1 (1 رای)

مولف:

دپارتمان ریاضی گاج

شناسه:

9786003599871
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز ریاضی و آمار دوازدهم

#ویژگی های کتاب: - مجموعه کتاب های سیرتاپیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد. - 1- کتاب آموزش 2- کتاب کنکور (تست) 3- کتاب امتحان - آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی در 10 قسمت - ارائه ی پرسش و پاسخ دانش آموزی - ارائه ی 139 مثال و تست آموزشی همراه با پاسخ تشریحی - ارائه ی 521 پرسش چهارگزینه ای طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی - ستاره دار کردن تست های ضروری و دشوار - ارائه ی پرسش های چهارگزینه ای کنکور های سراسری داخل و خارج کشور - ارائه ی 287 پرسش امتحانی طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی - ویژه ی داوطلبان کنکور 98 انسانی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 240


نظر خود را وارد کنید