سیر تا پیاز زبان انگلیسی نهم

5 (1 رای)

مولف:

حسن بلند

شناسه:

9786220300281
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
سیر تا پیاز زبان انگلیسی نهم

#ویژگی های کتاب:# - تقسیم هر درس به 3 قسمت برای مطالعه ی بهتر - شرح کامل گرامر هر درس همراه با ترجمه ی متن های کتاب - ارائه ی واژگان سطر به سطر همراه با مثال و ترجمه - ارائه ی تست طبقه بندی شده با پاسخ - ارائه ی آزمون تستی استاندارد و پیشرفته در هر درس - ارائه ی متن Cloze و Reading در انتهای هر درس - ارائه ی سؤال امتحانی طبقه بندی شده با پاسخ - ارائه ی امتحان جامع نوبت اول و نوبت دوم - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 224


نظر خود را وارد کنید