میکرو طلایی مینی واژگان سطربه سطر انگلیسی کنکور و گرامر

0 (0 رای)

مولف:

سعید ابراهیمی

شناسه:

9786220300540
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
میکرو طلایی مینی واژگان سطربه سطر انگلیسی کنکور و گرامر

#ویژگی های کتاب:# - ارائه ی واژگان سطر به سطر - ارائه ی گرامر درس به درس - ارائه ی پیشوندها، پسوندها، همنشین ها،مترادف ها و متضاد - ارائه ی واژگان موضوعی - ارائه ی واژگان الفبایی - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 288


نظر خود را وارد کنید