خط ویژه زیست جامع جلداول

2 (1 رای)

مولف:

احمد آقاجان پور

شناسه:

978622031639

سری:

خط ویژه
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
خط ویژه زیست جامع جلداول

#ویژگی های کتاب:# - پوشش کامل مطالب کتاب درسی در قالب درس نامه های کاربردی با حجم مناسب - ارائه ی درس نامه های ترکیبی به صورت نموداری و قابل فهم - اصالت حفظ متن کتاب های درسی با تاکید بر همه ی قیدها - بررسی همه شکل های کتاب های درسی با تمام جزئیات به صورت تمام رنگی و استفاده از شکل های نمادین متعدد - بررسی و تحلیل همه ی نکات تست های زیست شناسی در کنکورهای سراسری چند سال اخیر - چاپ: 1397 - تعداد صفحات: 280


نظر خود را وارد کنید