میکرو طلایی عکس و مکث زیست کنکور

0 (0 رای)

مولف:

علی اکبر ظهری

شناسه:

9786220302766
 خرید از گاج مارکت
میکرو طلایی عکس و مکث زیست کنکور

#ویژگی های کتاب:# - ویژه ی جمع بندی و مرور سریع - بررسی تمامی شکل های کتاب درسی - دربردارنده ی مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم - ارائه ی مطالب با چیدمان پایه به پایه و فصل به فصل - ارائه ی مباحث آموزشی و نکات کاربردی در جلد مکمل (متن و مکث زیست کنکور) - چاپ: 1398 - تعداد صفحات: 512


نظر خود را وارد کنید