میکرو طلایی متن و مکث زیست کنکور

0 (0 رای)

مولف:

انتشارات بین المللی گاج

شناسه:

9786220303336
نیم نگاه  خرید از گاج مارکت
میکرو طلایی متن و مکث زیست کنکور

#ویژگی های کتاب:# - ویژه ی جمع بندی و مرور سریع - بررسی تمامی نکات در قالب نمودار با ساختار درختی (درخت نامه) - دربردارنده ی مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم - ارائه ی مطالب با چیدمان پایه به پایه و فصل به فصل - ارائه ی مباحث و نکات مربوط به تصاویر زیست در جلد مکمل (عکس و مکث زیست کنکور) - چاپ: 1398 - تعداد صفحات: 248


نظر خود را وارد کنید